Araştırma-Eleştiri-İncelemeTarih

Aycan Türk – Suç Ansiklopedisi

ADLİ TIP

Adli tıp, adli soruşturma sırasında ortaya çıkan tıp sorularıyla uğraşan bilim dalıdır. Yaralanma, ölüm ya da hukuki ihtilafla sonuçlanan durumlara ait adli soruşturmalarda olayların tıbbi yönlerini aydınlatmak; kurban, şüpheli ve olaydan etkilenen üçüncü şahısların tıbbi durumunu dökümante etmek ve bu kapsamdaki haklarının korunmasını sağlamak için hekimlere gereksinim duyulur. Adli tıp uzmanları bu konuda eğitim almış, yetkin branş uzmanlarıdır. Olayın niteliğine göre tek başlarına ya da diğer branş uzmanları ile konsülte ederek adli tıbbi raporlar hazırlarlar. Adli tıp raporunun her durumda adli tıp uzmanı tarafından hazırlanması şart değildir. Yine olayın niteliğine göre, diğer branş uzmanları, diş hekimleri ya da pratisyen hekimler genel olarak tıbbı ya da kendi branşlarını ilgilendiren konularda rapor hazırlayabilir.

Adli tıbbın geçmişi çok eskiye uzanır. Eski Mısırlılar günümüzden 5.000 yıl önce cinayet ve benzeri olaylarda doktorlara danışıyorlardı. Adil tıp konusu, Hammurabi Kanunları ile Tevrat’ta da yer alır. İÖ 40’ta öldürülen Jül Sezar’ın vücudundaki 23 yaranın yerini ve etkilerini gösteren rapor ilk adli tıp raporu sayılır. Gerçek ölüm nedeninin anlaşılabilmesi için cesedin açılarak incelenmesi gerekebilir. Buna otopsi denir. İlk otopsi 1374’te Fransa’da uygulanmıştır. Adli tıp günümüzde hukuk ve tıp fakültelerinde bir ders olarak okutulmaktadır. Adli tıpa ilk kez 1650’de Leipzig Üniversitesi’nin ders programında yer verilmiştir. Türkiye’de ise adli tıp 1849’da okutulmaya başlanmıştır.

Adli tıbbi değerlendirmeler konusundaki talepler mahkeme ve savcılıklardan gelebileceği gibi, adli konulara taraf olan birey ya da kurumlardan da gelebilir. Mahkeme ve savcılık kanalıyla yapılan istemlerle ilgili olarak, ilgili uzman tarafından bir “bilirkişi raporu” hazırlanır. Bu raporun mahkeme heyeti üzerinde hiç bir bağlayıcılığı yoktur. Hakim isterse başka bir bilirkişi görüşü daha isteyebilir ya da var olan görüşün dışında bir karar verebilir. Taraf olan birey ya da kurumlar da, mahkemeye sunmak üzere adli tıbbi değerlendirme raporları hazırlatabilirler. Bu durumda sunulan rapor “bilirkişi raporu” değil, “uzman görüşü” olarak nitelendirilecektir. Mahkemeler istediği takdirde, “bilirkişi raporlarının” ya da “uzman görüşlerinin” sahiplerini duruşmaya çağırıp dinleyebilir ve soru sorabilirler. Aynı şekilde bu görüşler de mahkeme heyeti için bağlayıcı nitelikte değildir. Bu konuyla ilgili düzenlemeler Ceza Muhakemeleri Kanununda mevcuttur. Adalet Bakanlığı’na bağlı Adli Tıp Kurumu, İstanbul Üniversitesi’ne bağlı Adli Tıp Enstitüsü ve çeşitli tıp fakültelerinin adli tıp anabilim dalları resmi bilirkişilik yapabilirler. Bu konudaki düzenlemeler Ceza Muhakemeleri Kanunu, Adli Tıp Kurumu Kanunu ve Adli Tıp Kurumu Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nde yer almaktadır. Bu kurumlar içinde Adli Tıp Kurumu, sadece mahkemelerden gelen istemlere cevap vermekle yükümlü iken, üniversitelere bağlı birimler hem mahkeme, hem bireysel başvurulara cevap verebilmektedir.

ADLİ TIP TERİMLERİ

a.,A. arter (atardamar) kısaltılmış şekil, arteria.

ABDOMEN karın, batın

ABDOMİNAL karına ait, karın içi

ABONDAN bol, fazla miktarda

ABORTUS düşük, çocuk düşürme

ABULİ iradesizlik, irade yitimi

ADULT erişkin, erişkinlik çağıyla ilgili

AGONİ can çekişme

AJİTASYON huzursuzluk, tedirginlik, iç çalkantısı.

AJİTE heyecanlı, tedirginlik, huzursuzluk

AKUT had, hızlı gelişen, şiddetli

ALVEOL kese, kese şeklinde oluşum, diş yuvası

AMFİZEM bkz.emfizem

AMNEZİ unutkanlık

AMNİOS., (AMNİON) ZARI rahimdeki bebeği kuşatan ince zar

AMPUTASYON kesme, kesilme (kol ve bacak kaybı için)

AMPUTE kesilmiş

ANASTOMOZ ağızlaşma, ağızlaştırma, normal olarak ayrı olan organik iki aralık veya organ arasında cerrahi bir pasaj veya patolojik geçit oluşumu

ANATOMİ canlı varlıkların yapı ve şeklini inceleyen bilim dalı

ANAZARKA yaygın ödem

ANTERİOR öndeki, önde bulunan, öncel

ANEVRİZMA atardamar veya kalpte meydana gelen yerel genişleme

ANFİZEM bkz. emfizem

ANKİLOZ eklem kaynaşması, yapışıklık

ANOKSİ oksijen eksikliği

ANOREXİA NEVROSA psikolojik nedenlere bağlı iştahsızlık

ANTRAKOZ akciğerlerin kömür tozu hastalığı

ANULAR, ANNULER halka biçiminde

ANUS, MAKAT

AORT, AORTA kalpten çıkan en büyük atardamar

APEKS uç

APOFİZ kemik çıkıntısı, tümsek

APOPLEKSİ beyin kanaması.

ARAKNOİD pia mater ile dura mater arasındaki ağsı kısım, örümceksi ağ

ARAKNOİDAL örümceksi ağa ait

ARAZ belirtiler

AROUS kavis, köprü, yay

ARTER, ARTERİA atardamar

ASEPTİK mikropsuz

ASFİKSİ havasızlık, canlının havasız kalması

ASİT, ASSİT karında sıvı toplanması, ascites

ATEROSKLEROZ damar sertliği

ATRİUM kulakçık

ATROFİE önceden normal olan bir organın veya dokunun sonradan küçülmesi.

ATTEKE etkilenmiş, etkisinde kalmış, zarar görmüş

AZA üye, organ, organlar

BASİS taban, temel

BATIN karın

BENİGN uysal, iyi huylu, selim

BIZIR klitoris

BİLİRUBİN safra boyası.

BİOPSİ doku örneği alınması, alınmış doku örneği

BRONCHUS bkz. bronş

BRONŞ akciğer hava borucuğu

BRONŞİYAL akciğer hava borusuna ait

BRONŞİYOL bronş dalları, küçük çaplı hava borucukları.

BÜL çapı 1 cm.den büyük içi sıvı dolu deri keseciği

CAPUT baş lokma

CAECUM kör bağırsak

CALCANEUS topuk, topuk kemiği

CAROTİS şahdamarı

CARUNCULA küçük et kabarcığı

CLAVICULA köprücük kemiği

CLITORIS bızır klitoris

COCCYGYX kuyruksokumu kemikleri

COLON kalın bağırsak

COLUMNA VERTEBRALIS bel kemiği, omurga

COMMOTIO CEREBRİ beyin sarsıntısı

CONTRE COUP, CONTUSION bere, ezik, berelenme

CONTUSİO CEREBRİ beyin zedelenmesi

CORPUS CALLOSUM beyin büyük bileşiğine şeklini veren nasırsı cisim

CRANIUM kafatası kranyum

ÇABUK ÖLÜM sağlıklı bir kişinin hastalanması ve bir kaç saat-gün içersinde ölmesi

ÇÜRÜME HARİTASI çürümeye başlayan cesette damarların vücut yüzeyinden görülmesi.

ÇEHRE baş bölgesinde alın, gözler, burun, ağız, yanak ve çenenin oluşturduğu ön kısım, yüz

Yazar

BENZER İÇERİKLER

Sigmund Freud – Uygarlığın Huzursuzluğu

Editor

Şair ve Patron

Editor

Alev Alatlı – Batıya Yön Veren Metinler – Cilt 1

Editor
Yükleniyor....

İnternet sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz ve internet sitemize yapacağınız ziyaretleri kişiselleştirebilmek için çerezlerden faydalanıyoruz. İstediğiniz zaman çerez ayarlarınızı değiştirebilirsiniz. Kabul et Daha fazla oku

Gizlilik ve Çerez Politikası