Dini

Bana Allah Yeter

bana-allah-yeter-ugur-kosar-destek-yayinlariSeni terk eden insanlar olacaktır, bırak hepsi terk etsin,
insan dünyadan uzaklaştıkça Rabb’ine yakınlaşır.
O’nun dostluğu ile yeniden doğar…

Bir insan yüreğini üşütüyorsa üzülme,
Allah oraya rahmetini bırakır
sıcacık eder. Sen yeter ki
kapını açık tut!…

Sen gözyaşını bir elinle silerken
melekler sırtını sıvazlar ve der ki;
üzülme Hak teala senin hakkını ahretinde
kendi verecek…

O halde de ki; Bana Allah Yeter

***

İÇİNDEKİLER

Uğur Koşar Kimdir…9
Uğur Koşar’ın Terapisi Hakkında…13
Önce Kul Olabilmek…21
Bana Allah Yeter…29
Niçin Bu Kadar Zorluk Yaşıyoruz?…45
Ölmeden Önce Ölmek…53
Duanın Gücü…61
Rızk Şüphesiz Allah’tandır…67
Merhamet Etmek…83
Hissederek Yaşamak…93
Çok Derin ve Faziletli Dualar…99
Yadırgamak-Büyük Konuşmak…119
Dünya Kimin ?…127
Allah’ı Hissederek Nefes Almak…133
Sadece İşimiz Düştüğünde O’nu Anıyoruz!…137
Sevgimizi İfade Etmek…145
Derdinle Konuştun mu Hiç?…149
Terk mi Edildin? Hakkın mı Alındı?…153
Kader Değişir mi?…157
Önemli Olan Birbirimize Olan Duamızdır…161
Masumiyetten Doğan Rahmet, Şerri Hayra Çevirebilir…167
Hiçlik…171
Değersizlik…175
Yeni Bilinçle Yaşamak…179

UĞUR KOŞAR KİMDİR

TTS (Theatrical Therapy System) ve Nur Terapisi’nin kurucusu olan düşünür, psikolojik danışman ve yazar Uğur Koşar, Doğu’nun Zen öğretisi (farkındalık) ile sufiliğin “kalp gözüyle bakışını” harmanlayarak kendine özgü üslu­buyla insanların kendi öz varlıklarıyla buluşmasına, böylece zihnin sesini susturarak kalıcı bir huzurla yaşamlarına devam etmesine yardımcı olmaktadır.

Uğur Koşar der ki: “Ben sizi yeni bir şeyle tanıştırmıyo­rum, sadece sizin unuttuğunuz kendi özünüzle tekrar buluş­manıza vesile oluyorum.”

Usta, “Yaşam matematik değil bir şiirdir ve içinde nefes aldığınız bu hayat, beyinlerin gelişmesinden öte yürekle­rin ve ruhun olgunlaşmasıyla gelen bir kutlama olmalıdır” diyerek yaşamanın aslında bir sanat olduğunu anlatmak­tadır.

Onun görüşüne göre, mutsuz insan yoktur, mutlu olaca­ğına inanmayan insanlar vardır ve insanları yorgun kılan yaşam değil, taşıdıkları maskeleridir.

Uğur Koşar “Her soru önce kendi cevabını doğurur” sözleriyle insanların aradığı cevapların aslında kendi de­rinliklerinde mevcut olduğunu ifade eder.

O, yaşam yolculuğunda insanların kendilerini keşfet­meleri ve kendi derinliklerinde bulunan mevcut cevaplara ulaşmaları adına, insanları sadece düşündürmeye ve onla­rın farkındalık kazanmalarına, baktıklarından daha derine bakarak Allah’ın mucizelerini görmelerine, O’nu kucakla­malarına yardımcı olmaktadır.

Onun şu sözleri insanlara farkındalık kazandırmaya yö­neliktir:

Yaşam geçmiş ile gelecek arasında açmış bir çiçektir, onu sadece şimdiki anın içinde koklayabilirsin.

-Kendi hayatını yaşamıyorsan, yaşadığın hayat senin değildir!
-Dışarıda mucize arama. Mucize sensin.
-Önemli olan hayatın ne zaman son bulacağı değil, onu ne zaman hissederek yaşamaya başladığındır.
-Ben size mutlu olmayı değil, mutluluğa dönüşmeyi gösteriyorum.
-Allah kitaplarını insana göndermişken, O peygam­berlerini insana göndermişken, cennetinin kapılarını aç­mışken ve O sana bu kadar çok değer veriyorken, sen nasıl olur da kendine değer vermezsin?

Sadece yaşamın gerçekliğine uyum sağla, ruhun ağ­lamaya ihtiyacı varsa ağla, gülmeye ihtiyacı varsa gül, her deneyimi yaşa, kontrol etme. Şayet kontrol edersen bütün enerjini dışarıya akıtmış olacaksın. Sessiz ol ve yaşamın akışını izle, o akışta gelen her şey bir mucizedir.”

Uğur Koşar, insanlığın temel sorunlarından birini ise şu sözlerle ifade etmektedir:

“İnsanlar isyanda, hayat çoğu için yaşarken bitmiş du­rumda, çünkü hep başkalarının hayatını yaşamaktalar. Bu hayat onların değil; başka bedenlerde, başka ruhlarda ha- yat buluyorlar ve onlar gidince hayat da anlamını yitiriyor. İnsanlığın en büyük sorunu budur. Kendi hayatını yaşamı­yorsan, yaşadığın hayat senin değildir. Nasıl olabilir ki? O hayat başkasına bağlı ve o gittiğinde yahut ilgisini yitirdi­ğinde sen de eriyor, tükeniyorsun! Olanları izlediğinde şa­hit olacaksın ve o zaman varlığın farkındalıkla dolacaktır.”

UĞUR KOŞAR’IN TERAPİSİ HAKKINDA

(insanların Uğur Koşar’a dünyanın dört bir yanından gelmelerinin sebebi, panik atak, anksiyete, takıntı, özgü­ven eksikliği, depresyon sorunlarına tek seansta ilaçsız çö­züm sunduğu içindir. İlginize teşekkür ederiz…)

{Not: Kesin olarak kimse tek seansta geçecek diyemez, bu şirktir, ne olacağını Allah bilir. Sadece ikinci kez kimse­yi Allah’a bin şükür terapiye getirmediğimizi görerek bunu danışanımıza söylemekteyiz. Demek ki bu sistem doğru ve oturmuş bir sistemdir.)

Uğur Koşar terapisiyle ilgili şu sözleri dile getirmiştir:

“Öncelikle şunu çok net belirtmeliyim: Terapi görmek için yıllarca uzmanlara, psikologlara gitmiş ama çare bula­mamış insanlarla görüşmeyi seçiyorum. Bunu sana kimse söylememiş olabilir, fakat depresyon artık senin aydınlan­manın, çiçek açmanın habercisidir. Bir çiçek tohumunu dü­şün; tohumun filizlenmesi, çiçek vermesi için nasıl ki artık son derece patlamaya hazır duruma gelmesi gerekiyorsa in­san da depresyondayken çiçek vermeye hazır demektir.

Yahut gebe bir kadını düşün lütfen. Onun doğum ger­çekleştirmesi için dokuz ay sürenin geçmesi, artık karnının burnuna gelmesi, bir patlamaya, bir sıkışmaya hazır olması gerekir, öyle değil mi? Yoksa bebek sağlıklı doğmayacaktır.

Bebek dört aylıkken doğarsa ölecektir. İşte bu yüzden se­nin dibe vurman, depresyonda olman benim için son de­rece güzel bir şey. Bana artık senin çiçek açmana yardımcı olmak, sadece bu negatif enerjini pozitife dönüştürmek kalıyor.

Psikolojik sorun yoktur, sadece zihinsel bir işletim ha­tası vardır. İnsan zihni kullanmasını bilmiyor, çünkü onun kullanma talimatını kimse vermedi! Ben insanlara zihnin nasıl kullanılacağını gösteriyorum ve onlar kolayca özle­rine ulaşıyor, kalıcı sonsuz huzurla tanışıyorlar, tek sırrım budur.

Burada olduğuna göre uzmanlara, psikiyatrlara gitmiş, ilaçlar almış ama kendi özünle buluşamamış olmalısın. Sana yardımcı olamadılar, çünkü sen derin bir uykudasın, tıpkı geceleri yatağında uyuduğun gibi ve bu durumda sana verilen komutları algılayabilir, onları idrak ederek yaşa­mında uygulayabilir misin?

Hayır, bunu nasıl yapacaksın? Sen zaten bir uykuda­sın… Uykuda olan hiç kimse dışarıdan verilen komutları rüyasında uygulayamaz. Bu yüzden psikologlar, psikiyatrlar insan üzerinde kalıcı bir mutluluk sağlayamamıştır, çün­kü onlar farkında olmadan insanlar derin uykunun için­deyken terapi vermişlerdir! Kişinin öncelikle derin uyku­sundan uyandırılması gerekir ve benim yaptığım sadece sizin uyanmanıza yardımcı olmaktır, sonsuz huzur ise tıpkı kâbustu bir rüyadan uyanır gibi kendiliğinden bir anda ge­lecektir. Bu görüşmede zihinsel, ruhsal ve psikolojik an­lamda üç boyut atlama, uyanış olmaktadır.”

“İnsanları yorgun kılan hayat değil, taşıdıkları maske­ leridir” diyerek de birçok insanın farkında olmadan takmış olduğu maskelerinden sıyrılarak kendi özüyle buluşmasını sağlayan üstat, şu sözleriyle insanları farklı bakış açılarına yönlendirmektedir: “Sorun hiçbir zaman problemler değil­dir, yaşam yolculuğunda problemler her zaman olacaktır, asıl sorun, zihnin oyununa gelerek problemlerle özdeşleşmemiz, onlara bir mıknatıs gibi yapışmamızdır.”

Uğur Koşar “Mutsuzluk, zeki insanın bilgeliğe dönü­şüm aracıdır” diyerek danışanlarına, acıyı bir araç olarak kullandırıp sonra onu sonsuz bir huzura dönüştürmekte ve kendine özel öğretisiyle görüşme seanslarında bunu yaşata­rak anlatmaktadır.

Usta, “Dikkatle izlemenizi isterim. Biri sizi üzdüğünde o aslında size sadece bir iğne batırmıştır; öfke, tepki, üzüntü ise sizin içinizden yükselir!” diyerek insanları kendi içine yönlendirip orada özü merkeziyle buluşturarak sorunların sonsuz bir huzura dönüşmesine; kendine özgü birçok öğre­tisiyle danışanlarının farkındalık kazanmasına ve bilgelik boyutuna ulaşarak aydınlanmasına yardımcı olmuştur.

Psikologlar onun kitaplarını ve terapisini tavsiye et­mektedir. Ünlü isimlere, birinci ligden futbolculara, yaşam koçlarına da terapi veren Uğur Koşar, görüşmelerini, İs­tanbul Mimaroba’daki özel çalışma ofisinde yapmaktadır.

Üstadın geliştirdiği, TTS (Theatrical Therapy System) tek seanstık başarı için geliştirdiği en ideal terapi sistemi­dir.

Kendisine www.ugurkosar.com adresinden randevu formu doldurarak ulaşabilirsiniz.

Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla başlarım. Bu ki­tabı yazmayı vesile kılan Rabb’ime verdiği lütfundan dola’ yı hamdü senalar olsun.

“Ben bir kulu sevdiğim zaman onun işiten kulağı ve gören gözü olurum. Artık o, (konuşurken) benim (kelamım ve hükmüm)le konuşmaya ve (baktığı her şeyi) benim (verdiğim özel bir görüş)le görmeye başlar.”

Bu kitabı yazan Uğur Koşar sadece aracıdır, vesiledir, lütuf ve rahmet tamamen Allah’ındır…

Yazar

BENZER İÇERİKLER

İnanç ya da İnançsızlık/ Yüzleşme

Editor

İbnü’l-Arabi – Fususu’l-Hikem

Editor

Hilâl – Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi – 18

Editor

Yorum bırak

* Bu formu kullanarak yorumlarınızın bu web sitesi tarafından saklanmasını ve yayınlanmasını kabul etmiş olursunuz.

İnternet sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz ve internet sitemize yapacağınız ziyaretleri kişiselleştirebilmek için çerezlerden faydalanıyoruz. İstediğiniz zaman çerez ayarlarınızı değiştirebilirsiniz. Kabul et Daha fazla oku

Gizlilik ve Çerez Politikası