Kişisel Gelişim

İnsan Tanıma Kılavuzu

69571insantanimakilavuzuk

Bir bakışta karşınızdaki insanı nasıl tanırsınız. İşte size konunun uzmanı iki yazardan karşınızdaki insanı tanımanın püf noktaları….

Şimdi itiraf edin, büyük çoğunluğunuz karşınızdaki insanın kişiliğini analiz etmek için can atıp duruyorsunuz.
Karşımızdaki insanın dış görünüşüne, giyimin, konuşmasına, ses tonuna, saçına, kaşına, gözüne, el sıkışından oturuşuna kadar birçok özelliğe bakarak yorum yapar, kısaca insanları okumaya çalışırız. Bu bize müthiş ilginç ve keyifli gelir. Fakat bu analizde tam olarak başırılı olabilmek o kadar da kolay değil. Eğer bir insanı analiz etmek, bir insanı okumak basit birkaç özelliğe bakarak mümkün olabilseydi herkes bir insan okuma uzmanı, insan sarrafı olur çıkardı.

İnsan kompleks bir varlık. Duygu, Düşünce ve Davranış üçlemesi içinde anlaşılması, tanımlanması ve öngörülmesi zor bir varlık. Ancak tüm bunlara rağmen insanların bazı özelliklerinden yola çıkarak olası düşünce ve davranış şekilleri ile ilgili ipucu elde edebilirsiniz. İnsanları okumak, insan sarrafı olmak için bu kitap belki de sizin için bir başlangıç olacaktır. Ya da insan sarrafı olma yolunda sahip olduğunuz bazı bilgileri doğrulacak, tekrar hatırlatacak veya size yeni bilgiler kazandıracaktır.

Kitabı bitirdiğiniz zaman iletişimin anahtar unsurları, değişik kişilik tipleri ve bunların analizini, yüzün anatomik bazı özelliklerinden düşünce ve davranışla¬rı analiz etmeyi, beden hareketlerimizin boşuna olmadığını ve hareketlere gö¬re içinde bulunulan duygu ve düşüncelerin belirlenmesini, kullandığımız dil ka¬lıplarını nasıl daha etkili kullanarak karşınızdaki insanların dikkatlerini yönlendi¬rebileceğinizi öğrenmiş olacaksınız. Size kalan sadece ve sadece bıkmadan usanmadan uygulamak O kadar…
DİKKAT İNSAN!…

İnsan Sarrafı
Şimdi itiraf edin, büyük çoğunluğunuz karşınızdaki insanın kişiliğini analiz etmek için can atıp duruyorsunuz.
Karşımızdaki insanın dış görünüşüne, giyimine, konuşmasına, ses tonuna, saçına, kaşına, gözüne, el sıkışından oturuşuna kadar birçok özelliğe bakarak yorum yapar, kısaca insanları okumaya çalışırız. Bu bize müthiş ilginç ve keyifli gelir. Fakat bu analizde tam olarak başarılı olabilmek o kadar da kolay değil. Eğer bir insanı analiz etmek bir insanı okumak basit birkaç özelliğe bakarak mümkün olabilseydi herkes bir insan okuma uzmanı, insan sarrafı olur çıkardı.
insan kompleks bir varlık. Duygu, Düşünce ve Davranış üçlemesi içinde anlaşılması, tanımlanması ve öngörülmesi zor bir varlık. Ancak tüm bunlara rağmen insanların bazı özelliklerinden yola çıkarak olası düşünce ve davranış şekilleri ile ilgili ipucu elde edebilirsiniz. İnsanları okumak insan sarrafı olmak için bu kitap belki de sizin için bir başlangıç olacaktır. Ya da insan sarrafı olma yolunda sahip olduğunuz bazı bilgileri doğrulayacak tekrar hatırlatacak veya size yeni bilgiler kazandıracaktır.
Her ne kadar İnsanın kolay kolay çözümlenemeyeceğine inansanız da birçok davranış önceden tahmin edilebilirdir. Duygu ve düşüncelerimizin, kişiliğimizin yansımaları okunabilir ve tahmin edilebilir Bir insanın duygu ve davranışlarının çözümlenmesi ve Önceden tahmin edilebilir olması bizi rahatsız edebilir. Çoğumuz kişisel özgürlük alanımızın işgal edilmiş olduğunu düşünürüz. Kimse kolay çözümlenmek ve tahmin edilebilir davranışlarda bulunmayı pek istemez. Hepimiz daha karmaşık varlıklar olduğumuzu ve kolay çözümlenemeyeceğimizi düşünürüz. Fakaaaat… Bununla birlikte birçoğumuz karşımızdaki insanı çözümlemeye ve davranışları önceden tahmin etmeye bayılırız.
Ne düşünürsek düşünelim. Beden dilimizle, davranışlarımızla, konuşma şeklimiz, kullandığımız kelimelerle ve bakışlarımızla birçok tipik karkateristik beden hareketleri ve davranışlara sahibiz. Çoğumuz alışkanlığa dönüşen düşünce şekillerine, davranışlara ve beden diline sahibiz. Günlük yaşantınızı videoya kaydetme imkanınız olsa neredeyse her gün sabahtan akşama benzer hareketleri ve davranışları tekrarladığınızı görürsünüz. Kısaca hepimizin davranış, düşünce şekli, kişiliği ve beden dili neredeyse imzamız haline gelmiştir.
İnsanların doğal davranışlarını bazı ipuçlarına, göstergelere bakarak yorumlamak için size gerekli olacak temel bilgiler bundan sonraki sayfalarda sizi bekliyor. Bu bilgileri pratik hayata ne kadar yansı tabii İrs en iz doğru analiz yapmada da o derece başarılı olabilirsiniz. Yine de hatırlatmak isteriz ki karşınızdakinin bir insan olduğunu ve onu çözmenin, okumanın çok da basit bir şeymiş gibi ele alınmaması gerektiğini unutmayın. İçinde bulunulan duruma, konuşulan konuya, günü gününe İnsan davranışlarının ve olaylara verilen tepkilerin değişebileceğini lütfen bir kenara not edin.
İlerleyen sayfalarda bir insanın konuşma şeklinden, ses tonundan, bakışlarından, vücudunu kullanışından, davranışlarından nelerin öğrenilebileceğini göreceksiniz. Bu kitabın temel amacı insanların karmaşık özelliklerini nasıl basit bir şekilde, kolay gözlemlenebilecek unsurlara bakarak değerlendirmeniz için size ışık tutmaktır. Bazı davranış kategorilerinin genel kalıplarına yönelik bilgiler size iş ve sosyal yaşantınızda ışık tutacaktır. Artık yaşamın her anında etkili iletişim ve ikna için istediğiniz zaman kullanabileceğiniz ve devreye sokabileceğiniz bir araca daha sahip olmuş olacaksınız.
İnsan sarrafı olmak için kitapta yazılanların yanında her zaman kullanmanız gereken bazı becerilere de sahip olursanız hayatın ve ilişkilerin daha olumlu, verimli ve coşkulu geçtiğine de tanık olacaksınız.
Bir insan sarrafı olarak:
•  Önce kendinizi tanıyın. Kendi içinizde, kendinizle bir iletişim yolculuğuna çıkın. Burada dürüst olun. Etkili iletişim, mutlu ve huzurlu bir yaşamın temeli insanın kendi ile barışık olması, kendine saygısının olması ve kendine inanmasıdır.
•     İnsanlara önyargısız yaklaşın, onları dinleyin, onlara zaman ayırın. Bunu yaparsanız insanları daha iyi tanır ve doğru algılarsınız. İnsanlara karşı dürüst olun. Kendinizi saklamayın. Siz ne kadar içten olursanız karşınızdakilerden de onu bekleme hakkınız olacaktır.
Kitabı bitirdiğiniz zaman iletişimin anahtar unsurları, değişik kişilik tipleri ve bunların analizini, yüzün anatomik bazı özelliklerinden düşünce ve davranışları analiz etmeyi, beden hareketlerimizin boşuna olmadığını ve hareketlere göre içinde bulunulan duygu ve düşüncelerin belirlenmesini, kullandığımız dil kalıplarını nasıl daha etkili kullanarak karşınızdaki insanların dikkatlerini yönlendirebileceğinizi öğrenmiş olacaksınız. Size kalan sadece ve sadece bıkmadan usanmadan uygulamak O kadar…
DİKKAT İNSAN!…

Murat Toktamışoğlu                           Cengiz Alkış

1
Biraz İletişelim

Kokturup duruyoruz şu kısacık hayatımızda Mutlu olmak başarıyı yakalamak ve kalıcı kılmak için koşturup duruyoruz, iyi de yapıyoruz. Oysa formül basit; aradığımız mutluluk ve başarı kendimiz ve başkaları ile iyi ilişkiler ve iletişim içinde olmaktır. Her şeye rağmen bunu başarmak da herkesin iyi şekilde becerebildiği bir şey değildir.
Kendinizle iyi ilişki içinde değilseniz, kendinizle barışık ve mutlu değilseniz diğerleri ile nasıl olabilirsiniz ki? Kendinizle, iş arkadaşlarınızla, müşterilerle, ailenizle, dostlarınızla sürekli iyi ilişkiler kurmak kolay değil. Belki doğal da değil. Ancak bununla birlikte bazı insanlar vardır ki birer iletişim ustasıdırlar. Herkesle kolay anlaşır ve geçinirler. Şeytan tüyü var dediğimiz insanlar bunlardır. Gözardı edilemeyecek şey; İletişim ustası olmanın hayatı daha keyifli, daha yaşanabilir, daha etkili, daha mutlu ve başarılı sürdürmemizde en büyük yardımcımız olduğudur. Hem kendimiz için hem de ilişki içinde bulunduğumuz her insan için…
Her ne kadar birçok noktada birbirimize benziyorsak da aslında birbirimizden farklıyız. Farklılıklarımız da iletişimsizliğimizin ana kaynağıdır. Kimimiz, hızlı yürür, hızlı konuşur, hızlı karar verir, kelimeleri yutar, aceleci ve sabırsızdır, bağırarak konuşur, eli kolu yerinde durmaz, kıpır kıpırdır. Kimi ise sakin, sabırlı tavırlar içinde, çok hareket etmeden, dura dura konuşur ve yavaş yürür, detaylı analiz yapar öyle karar verir. Birbirine zıt kişilikteki iki kişi bu zıt özellikler içinde birlikte çalışmak zorunda kalsalar zamanla yıpranacakları kesindir. Bu ve benzer bazı zıtlıklar ilişkilerimizi zayıflatır, başarıyı, performansı olumsuz etkiler, yaşamımıza ek stres kaynağı olur ve yük getirir.
Peki eğer bu zıtlıkların nedenini bilseydiniz ve bunlarla basa çıkma stratejisine sahip olsanız neler hissederdiniz?
Farklılıkları başarıya çevirebilirsiniz. İnsan karmaşık bir yapıya sahiptir ve hâlâ çözülebilmiş değil. Farklı kişilik tipleri, farklı analiz yöntemleri var. Bu yöntemlerin bir kısmını bir iletişim çantası içine koyarak istediğiniz zaman iletişimde esneme yaparak farklılıkların üstesinden gelebilirsiniz.
Yaşamın her gününde neredeyse en az bir kez istemediğimiz, üstesinden gelemediğimiz sürtüşme yaşarız. Her şeyin yolunda gittiğini düşündüğümüz zamanlarda bile bazı iletişim zorlukları karşımıza çıkar. Yaşamda en zor çözülen, çözmede en zorlandığımız sorunlar insanlarla olan iletişim, anlama, anlatma sorunlarıdır. İletişim sorunları bizi yıpratır, mutsuz eder, strese sokar, uykusuz bırakır, ülser eder, kahreder…
Çevrenize bakın. Karınıza, kocanıza, sevgilinize, dostlarınıza, iş arkadaşlarınıza, yöneticilerinize, sevdiklerinize, sevmediklerinize, komşularınıza bakın…
Onların hepsi;
Farklı davranırlar
Farklı düşünürler
Farklı yaşarlar
Farklı kararlar alırlar
Farklı iletişim kurarlar
Farklı algılarlar
Farklı anlatırlar
Farklı anlarlar
Farklı duyguları vardır
Farklı tepkiler verirler
Farklı şekilde sorun çözerler

Kısaca birbirlerinden farklıdırlar …
Ne iyi ne de kötü, herkesin farklı davranışları var. Birbirinden farklı olan insanlarla ilişki kurmada, birbirlerini ikna etmekte zorlanırlar. Birbirlerini daha fazla yanlış anlarlar, birbirlerini kızdırırlar. eğer iletişim tarzımız birbirimize uymuyorsa stresimiz artar, verimliliğimiz düşer, daha neler olur neler…
Diğer insanlar olmadan başarımızın, mutluluğumuzun da hiçbir anlamı yoktur. Yasamın her anında diğer insanlara ihtiyacımız var, bunun farkında olmalıyız..

Çok bilinen bir fıkradır ama yine de mesajı güzel taşır: “Adamın biri pencereden dışarı baktığında bahçeden kan, ter içinde iki kişi görür; ikisi de pürtelaş. Biri çukuru kazıyor, diğeri kapatıyor. Bir anlam veremeden pencereden uzaklaşır. Akşama doğru tekrar pencereden baktığında aynı manzarayla karşılaşınca dayanamayıp yanlarına gider.
—   Ne yapıyorsunuz? diye söze başlar ve ardından da aynı şaşkınlıkla devam eder.
—   Sabahtan beri biriniz çukuru kazıyor, diğeriniz kapatıyor… Allah aşkına siz ne yapıyorsunuz?
Çukuru kapatan sakince başını kaldırıp terini sildikten sonra aynı sakinlikle devam eder:
—   Beyim biz aslında üç kişiyiz. Birimiz çukuru açar. İkincisi, fidanı diker. Ben de toprakla kapatırım. İkinci arkadaş bugün işe gelmedi.”

İşte bu fıkradaki gibi hayatta da başarıya ulaşmak ve sonuç almak için birçok gayretimiz oluyor. Eğer iletişimden gereği kadar yararlanamamak fidan diken arkadaşları işe gelmediği halde pür telaş çalışan bu iki işçi gibi sonuç alamadan didinmeye devam ederiz. Arada da büyük ihtimalle heba olup gideriz…

Yazar

BENZER İÇERİKLER

Ferrari’sini Satan Bilge

Editor

Damdan Düşen Psikolog

Editor

İyi Fikir Bulma Tekniği

Editor
Yükleniyor....

İnternet sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz ve internet sitemize yapacağınız ziyaretleri kişiselleştirebilmek için çerezlerden faydalanıyoruz. İstediğiniz zaman çerez ayarlarınızı değiştirebilirsiniz. Kabul et Daha fazla oku

Gizlilik ve Çerez Politikası