Tarih

Milli Mücadele Hatıraları

millimucadelehatiralari-alifuatcebesoy-kapak

Atatürk’ü, Milli Mücadeleyi, Kuva-yı Milliyeyi hemen ilk başta çağrıştıran ve Anadolu mücadelesinden asla ayrı düşünülmeyen Kurtuluş Savaşı kahramanlarımızdan biri şüphesiz ki Ali Fuat Cebesoy’dur. Amasya’da Mustafa Kemal’in etrafında toplanan Kazım Karabekir, Rauf Orbay, Refet Bele ve Ali Fuat Paşa gibi bir avuç fedakar insan, tarihimizin en mânalı ve şerefli mücadelesine başlarken, yalnız mevkilerini değil, hayatlarını da kutsal davaya feda etmişlerdir…
Ali Fuat Paşa, Kurtuluş Savaşındaki hizmetlerinden daha da büyük bir hizmet yapmıştır. Zira onun Milli Mücadele Hatıraları, Moskova Hatıraları ve Siyasi Hatıralar isimli eserleri, sadece anı kitapları değil, kurtuluş ve kuruluş mücadelesindeki olayları ve kişileri değerlerdiren önemli birer tarih belgeselidir…

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ
Cepheler Yıkılırken
Almanya’nın durumu
Osmanlı ordularının son vaziyeti
Irak ve Filistin cepheleri
Enver Paşa’nın anlıyamadığı nokta
Artık ordular çözülüyor
Derhal sulh teşebbüsünde bulunulmalıdır
Ahmet İzzet Paşa Kabinesi
Birinci Cihan Harbini İdare Edenler
Mondros Mütarekesi
Enver Paşa ile Moskova mülakatı
Mısır seterine neden lüzum görmüştük?
Cemal Paşa’nın hazırladığı mülakat
Cemal Paşa, Suriye’ye niçin gelmişti?
Hidiv Abbas Hilmi Paşa, Mısır’ın fethini istiyordu
Panislâmizm hareketleri
Galiçya, Romanya ve Makedonya’da
Enver Paşa, Almanları itham ediyor
Cenup Cephesi Kurulurken…
Mustafa Kemal Yıldırım Orduları Kumandanı oluyor
Mondros Mütarekesi’nin hükümleri
İngilizler Kilikya’yı istiyorlardı
Nuri Sait Paşanın verdiği mektup
Muştafa Kemal ile Adana mülakatı
Ahmet izzet Paşa Kabinesinin istilası
İstanbul’daki Temaslarımız
Anadolu’da tam bir anarşi içinde
Babam İsmail Fâzıl Paşa
İstanbul kan ağlıyordu
Mehmet Ali Bey’le neler konuştuk?
Mustafa Kemal Paşa’nın Şişli’deki evinde
Mustafa Kemal Paşa ile neler konuştuk?
Meclisi Mebusan’ın tesrii
Mustafa Kemal Paşa, Mehmet Ali Bey’le tanışıyor
Tevfik Paşa’nın yeni kabinesi
İstanbul’da son mülakat
Milli Mücadele Hakkında Neler Düşünüyorlardı?
Millî Mücadele Türk milletinin eseridir
Talât Paşa dan gelen mektup
Enver Paşa ne düşünüyordu?
Karabekir ve Şark ordusu
Konya’dan Ankara’ya
Kolordumun başına dönüyorum
Damat Ferit Kabinesi iş başında
ingilizler müşkülât çıkarıyor
Ankara’daki İcraatımız
Ankara’da Sarıkışla’ya yerleştik
Eski bir silâh arkadaşı
ingiliz kontrol zabitine verilen ders
Vali Muhittin Paşa’nın telâşı
Vazifemiz yalnız askerî değildi
20 nci Kolordu dimdik ayakta
Fedakâr ve vatanperver Ankaralılar
İzmir’de Yunan İşgali
Bir kuvvet olmaktan çıkan kolordular
Venizelos sahneye çıkıyor
İzmir’in İşgalinden kimler mes’uldür?
Mustafa Kemal Paşa Samsun’da
İzmir’in işgali haberi
istanbul’dan gelen mektup
Mehmet Ali Bey Dahiliye Nâzırı oluyor
Mühim bir mülakat
Mustafa Kemal Paşa’nın 9 uncu Ordu Müfettişliği
Yeniden diriliş ve 19 Mayıs 1919
Halide Edip Hanım’ın tarihî hitabesi
Damat Ferit Paşa’nın ikinci kabinesi
Sultan Vahideddin’in hattı hümâyunu
Senin kokunu Mustafa Kemal’de buluyorum
Rauf Bey Anadolu’ya Geçiyor
Rauf Bey’in şerefli bir mazisi vardı
Rauf Bey ve arkadaşları Ankara’da
Bir an önce Mustafa Kemal’e kavuşmalı
Mustafa Kemal İstanbul’a dönmiyecektir
Amasya Kararları
Ankara’dan Amasya’ya hareket
Uç arkadaş başbaşa
Vardığımız müşterek netice
Kâzım Karabekir’in itirazı
Amasya Mukarreratı
Son toplantı ve kararların imzalanması
Bu bir mukaddes ittifaktır
Ankara’da neler oluyor?
Dahiliye Nâzırı Ali Kemal’in gizli tamimi
…………….

23 Nisana Doğru…
Meclis binasının hazırlanması
Meclisi Müessesan teşkili fikri
Biz nasıl düşünmüştük?
Kendine has bir Meclis
Mebuslar Ankara’ya geliyor
Damat Ferit Paşa Kabinesi
Miralay Refet Bey’in hareketi
Miralay ismet Bey 12 nci Kolorduya tayin ediliyor
Sıra şimdi Yusuf İzzet Paşa’ya gelmişti
Kâzım ve Bekir Sami Beylere verilen salâhiyet
Anzavur’un sahneye çıkması
Yusuf izzet Paşa’nın bir kararı
Yüzbaşı Selâhattin Bey’in verdiği malûmat
Mustafa Kemal Paşa’nın üç emri
Yusuf izzet Paşa zorla Ankara’ya getiriliyor
İsyan mıntıkaları
Menfi propaganda
Lefke (Osmaneli) Mülakatı
Bursa’da ki vaziyet
Anzavurun tedibi
Ulemanın belediye binasındaki içtimai
Büyük Millet Meclisi’nin Küşâdı
Tarihî bir vesika
ikinci bir telgraf
Hendek ve Düzce İsyanları
Mahmut Bey nasıl şehit edilmişti?
Düzceye hareket
Ateşkes!
Abazalar vaziyete hâkim olmuşlardı
içimiz kan ağlıyordu
isyan nasıl hazırlanmıştı?
Ben nasıl düşünmüştüm?
Âsilerin hareket tarzı
Dökülen kardeş kanı
İsyan mıntıkasına giderken
Fevzi Çakmak’ın Anadolu’ya Gelişi
Fevzi Paşa nasıl geldi?
Fevzi Paşa kaçışını anlatıyor…
Mustafa Kemal Paşa’ya haber veriyoruz
Mustafa Kemal Paşa ile makine başında
Millet tecrübeli bir kumandan kazanmıştı
İstanbul ve Karakol Cemiyeti
istanbul kıyamete kadar Türk kalacaktır
İstanbul halkı şunu biliyordu ki…
Karakol Cemiyeti kuruluyor
Cemiyetin faaliyeti

  • Kitap AdıMilli Mücadele Hatıraları
  • Sayfa Sayısı573
  • YazarAli Fuat Cebesoy
  • ISBN9754100667
  • Boyutlar, Kapak 13,5×19,5 cm, Karton Kapak
  • YayıneviTEMEL YAYINLARI / 2000

Yazar

BENZER İÇERİKLER

George Orwell – Paris ve Londra’da Beş Parasız

Editor

Sabri Kaliç – Tarihimizdeki Garip Olaylar

Editor

Mine G. Kırıkkanat – Bir Hıristiyan Masalı – Tarihin En Büyük Sahtekârlığı

Editor
Yükleniyor....

İnternet sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz ve internet sitemize yapacağınız ziyaretleri kişiselleştirebilmek için çerezlerden faydalanıyoruz. İstediğiniz zaman çerez ayarlarınızı değiştirebilirsiniz. Kabul et Daha fazla oku

Gizlilik ve Çerez Politikası