Eğitim

Salladım Tuttu

salladim tuttu 5ee73cdb5a70bÖnünüze kimsenin sunmayacağı şekilde tüm sınavların sorularını bilgi, yetenek, tecrübe gerektirmeden çözebilme metotlarını vermek…

Yani çözemediğin bir soruyu sana sınavda doğru yaptırabilmek… İşte bu amaç için buradayım, tüm dengeleri bozmak, sana kimsenin sunamayacağı şeyi sunmak için buradayım.

Üniversite Giriş Sınavı [(ÖSYS) YGS-LYS], KPSS, AÖF Sınavları, ALS, ALES, KPDS, ÜDS, Yabancı Dil Sınavı, TUS ve tüm ÖSYM sınavları için çok özel metotlar vererek, soruların sadece şıklarına bakarak, sıfır bilgi ile doğru cevabı bulmanızı sağlayacak İlk ve Tek kitap.

***

İçindekiler
TEŞEKKÜRLER………………………………………………………………9
ÖNSÖZ………………………………………………………………………..11
KULLANIM KILAVUZU……………………………………………………15
GELECEK YILIN SINAV SORULARI VE CEVAPLARI……………17
SIFIR BİLGİ İLE TEST ÇÖZME METODLARI…………………………19
(SALLAMA METOTLARI) ……………………………………………….19
MATEMATİK-GEOMETRİ………………………………………………….21
AÇILAR SALLAMA METODU-1………………………………………..23
AÇILAR SALLAMA METODU-2………………………………………..25
ELEME SALLAMA METODU-1 …………………………………………28
ELEME SALLAMA METODU-2………………………………………….31
EKSTREM SALLAMA METODU-1……………………………………..34
ULTRA SALLAMA METODU…………………………………………….37
GENEL MATEMATİK……………………………………………………….39
SAYI DENEME METODU-1……………………………………………….41
SAYI DENEME METODU-2……………………………………………… 44
ORANLI SALLAMA METODU…………………………………………..46
FİZİK…………………………………………………………………………….49
ELEME SALLAMA METODU-3………………………………………….51
BÜTÜNLEŞİK-ELEME SALLAMA METODU-1………………………54
PAY-PAYDA ELEME SALLAMA METODU…………………………57
KİMYA………………………………………………………………………….61
EKSTREM SALLAMA METODU-2……………………………………..63
ELEME SALLAMA METODU-4………………………………………….65
ULTRASONİK SALLAMA METODU……………….………………….68

BİYOLOJİ………………………………………………………………………71
ELEME SALLAMA METODU-5………………………………………….73
BÜTÜNLEŞİK-ELEME SALLAMA METODU-2………………………76
TÜRKÇE-EDEBÎYAT………………………………………………………..79
ELEME SALLAMA METODU-6…………………………………………..81
BÜTÜNLEŞİK-ELEME SALLAMA METODU-3……………………….85
KÖK-ELEME SALLAMA METODU-1…………………………………..86
TERS KÖK ELEME SALLAMA METODU-1…………………………..89
TARİH……………………………………………………………………………91
KÖK-ELEME SALLAMA METODU-2…………………………………..93
COĞRAFYA…………………………………………………………………..97
ELEME SALLAMA METODU-7…………………………………………..99
FELSEFE……………………………………………………………………….103
KÖK-ELEME SALLAMA METODU-3…………………………………..105
KPDS-ÜDS-AÖF Lisans Yerleştirme
İngilizce Dil Sınavları……………………………………………………….107
TERS KÖK ELEME SALLAMA METODU-2………………………….109
KÖK-ELEME SALLAMA METODU-4………………………………….114
EDATOL SALLAMA METODU………………………………………….117
TUS (TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI)…………………..121
TERS KÖK ELEME SALLAMA METODU-3…………………………123
KÖK ELEME SALLAMA METODU-5………………………………….124
DEĞİŞİK YÖNTEMLER…………………………………………………….129
SINAVLAR İÇİN KİTABIN DEĞERLENDİRMESİ…………………….133
MOTİVASYON HAKKINDA……………………………………………..135
Çalışma Yöntemimi! Nasıl Olmalı?……………………………………..139
TESTLER İÇİN GENEL……………………………………………………..141
TEKNİK ÖĞÜTLER………………………………………………………….141
BUNLARI BİLİYOR MUYUZ?……………………………………………143
TESTLER İÇİN ÇOK ÇARESİZ SALLAMA TEKNİKLERİ…………145
SINAV GÜNÜ………………………………………………………………..147
“İHTİYAR HEYETİ” GÖRÜŞLERİ……………………………………….149
ÖSYS İÇİN BAŞSAĞLIĞI………………………………………………..152
YAPILAN TÜM SINAVLAR İÇİN TEK BİR SORU………………….154
KARAR VERME AĞACI ANALİZİ…………………………………….156
HAKKIMDA………………………………………………………………….159

TEŞEKKÜRLER

Beni yetiştiren aileme, hayatımın kadını ve aşkım
Hilale, beni hiçbir zaman yalnız bırakmadıkları için
sonsuz teşekkürler.
Gerisi yalan dünya…

ÖNSÖZ

Hayatımızda hiçbir şey önümüze altın tepsiyle sunulmaz. Bir başarı, bir mutluluk için ya çok çalışman ya da savaşman gereklidir. Kimsenin kimseyi umursamadığı, herkesin şahsi çıkarları doğrultusunda hareket ettiği bir dünyada yaşıyorsun.

Zayıfsan ölecek, güçlüysen yaşayacaksın. Sakın düşmeye kalkma, üstüne basıp ezerler. Paranın egemen olduğu bir dünya; senin, benim, herkesin yaşadığı bu dünya.
Ya ben bu tüm tabuları bozarsam, tüm dengeyi sarsarsam? Önünüze kimsenin sunamayacağı şekilde tüm sınavların sorularını bilgi, yetenek, tecrübe gerektirmeden çözebilme metotlarını verirsem… Yani çözemediğin bir soruyu sana sınavda doğru yaptırabilirsem?

İşte bu amaç için buradayım; tüm dengeleri bozmak, sana kimsenin sunamayacağı şeyi sunmak için buradayım. Sakın yanlış anlama, ben sadece var olanı gösteriyorum…
Kitabımızda bugüne kadar hiç kimsenin yorumlamadığı tarzda ÖSYM’nin tüm sınav sorularını ele alıyoruz. Tüm bölümler için özel metotlar sunarak, sadece soruların şıklarına bakarak doğru seçeneğe ulaşabilme imkânı sağlıyoruz. Üstelik metotlarımızı geçmiş yıllarda çıkmış soru örnekleriyle destekliyoruz. Geriye kalan zamanımızda da dertleşiyoruz…
Sefa BOYAR
Ankara/2012

İSTİKLÂL MARŞI

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal!
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl…
Hakkıdır, Hakka tapan, milletimin istiklâl!

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış?
Şaşarım! Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar.
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusum, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar.
Medeniyet! dediğin tek dişi kalmış canavar?

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma, sakın.
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.
Doğacaktır sana va’dettiği günler Hakkın…
Kim bilir, belki yarın. belki yarından da yakın.

Bastığın yerleri “toprak!” diyerek geçme, tanı:
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:
Verme, dünyaları alsan da. bu cennet vatanı

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki fedâ?
Şühedâ fışkıracak toprağı sıksan, şühedâ!
Cânı. cananı, bütün varımı alsın da Huda.
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüdâ.

Ruhumun senden. İlâhi, şudur ancak emeli:
Değmesin mabedimin göğsüne nâmahrem eli.
Bu ezanlar ki şahadetleri dinin temeli
Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli.

O zaman vecd ile bin secde eder varsa taşım.
Her cerihamdan. İlâhı, boşanıp kanlı yaşım.
Fışkırır ruh-ı mücerred gibi yerden na’şım;
O zaman yükselerek arşa değer belki başım

Dalgalan sen de şafaklar gibi oy şanlı hilâl!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl.
Ebediyen sana yok. ırkıma yok izmihlâl:
Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet;
Hakkıdır. Hakka tapan milletimin istiklâl!

Mehmet Akif Ersoy

GENÇLİĞE HİTABE

Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur Bu temel, senin en kıymetli hazinendir İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dâhili ve haricî bedhahların olacaktır Bir gün, istiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin. Bu imkân ve şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir, istiklal ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, butun dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, butun tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde iktidara sahip olanlar, gaflet ve dalalet ve hatta hiyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri, şahsı menfaatlerini müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler Millet, fakruzaruret içinde harap ve bitap duşmuş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evladı! işte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur.

Mustafa Kemal ATATÜRK, 20 Ekim 1927.

KULLANIM KILAVUZU

(MUTLAKA OKUYUNUZ!)
Bu bölümü okumadan önce lütfen İstiklal Marşımızı ve Atatürk’ün Gençliğe Hitabesini okuyunuz.
Sevgili arkadaşlar, bu bölümde kısaca kitabımızı nasıl kullanmanız gerektiğini belirteceğim. Kitabımız, tüm bölümler (Sözel- Sayısal) ve tüm sınavlar için birçok değişik metot içermektedir. Bu metotlar bazı sorularda spesifik olarak kendi bölüm sorusuna özgü olmaktadır. Yani bir bölümün metotları diğer bölüm soruları için kullanılamamaktadır. Fakat…

Kitabımızda yer alan metotlarımızın tutma ihtimali çok yüksek olup, doğru sonuca ulaşmanızda ve zaman kazanmanızda yardıma olacaktır. (%70-%80-%90-%99 gibi yüksek ihtimalle doğru olma olasılıkları vardır). Ancak küçük de olsa her zaman bir risk teşkil etmektedir. Bu durum hemen gözünüzü korkutmasın, her işte bir risk vardır. Önemli olan, bu riski minimuma indirgeyip başarı için bu riski göze almamızdır.
Yazmış olduğum bu kitaptan tam anlamıyla verim sağlayabilmemiz için yani diğer bir ifadeyle yüksek performans alabilmemiz için tüm bölümlerde bulunan metotları dikkatle incelemeli (sözel- sayısal ve tüm sınavlarla ilgili olan notları), kitapta örnek olarak vermiş olduğumuz geçmiş yıllardaki sorularla pratik yapmalı ve daha çok örnek soru üzerinde kendi kendimizi test etmeliyiz.
Amacımız, kitabımızda belirttiğimiz tüm metotları ayrı ayrı kendi bölüm soruları içerisinde kullanabilmektir; ancak metotlarımızın tamamını anlamak ve bütünleşik olarak düşünmek kitaptan maksimum düzeyde yararlanmamızı sağlayacaktır.

Metotlarımızın bütünlüğü, sistemi daha kolay anlaşılır hale getirmektedir. Örneğin; bazı sorularda bir tek metodun uygulanması durumunda riskimiz %30 iken, bir başka metodumuzun aynı soru için kullanılması durumunda riskimizi %5’e kadar indirgememiz mümkündür ki, bu doğrultuda %99 oranında sorunun doğru cevabına ulaşmış oluruz. Bazen de matematikteki bir metot size Türkçe den veya İngilizce den bir soruya yorum yapmanızı sağlayabilir.
Ha şimdi hocam sadece bu kitaptaki metotlar mı var başka metotlar yok mu, diye sorarsanız size şunu söyleyebilirim: Siz bu metotları anlayıp uygulayın, sizin için yeterli olacaktır. Tabii ki yazmadığım birkaç metot daha var; lâkin onları yazamam, yazarsam çok basit olur her şey. Tüm bu anlattıklarım sizin ihtiyaçlarınızı görecektir.

Kitabımızda yer alan metotlarımızın alt bölümlerinde “not, önemli not, ekstra sorular” vb. bölümleri atlamayın ve dikkatlice okuyun. Bu bölümler size beklenmedik bir soru geldiğinde yol göstermek, metodu daha iyi anlamanızı sağlamak ve ipucu vermek amacıyla yazılmıştır.
Bu kitabın metotları, bilmediğimiz (sıfır bilgi ile) bir somya yorum yapabilmek, zaman kazanmak, tereddütte kaldığımız soruları çözebilmek amacı göz önünde tutularak hazırlanmıştır.
Kitabın içerisinde yer alan metotların dışındaki diğer bölümler okuyucuya bazı gerçeklerle deneyimleri aktarmak, moral, motivasyon sağlamak ve dertleşmek amacı ile yazılmıştır.
Bugünü görmek, geleceği görmekten daha kolaydır.

FRANKLİN
Geleceği satınalabilecek tek şey, bugündür.
SAMUEL JOHNSON

Yazar

BENZER İÇERİKLER

Fikir Nasıl Bulunur?

Editor

Semih Gümüş – Yazar Olabilir Miyim? – Yaratıcı Yazarlık Dersleri

Editor

Bırak Kirlensin

Editor

Yorum bırak

* Bu formu kullanarak yorumlarınızın bu web sitesi tarafından saklanmasını ve yayınlanmasını kabul etmiş olursunuz.

İnternet sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz ve internet sitemize yapacağınız ziyaretleri kişiselleştirebilmek için çerezlerden faydalanıyoruz. İstediğiniz zaman çerez ayarlarınızı değiştirebilirsiniz. Kabul et Daha fazla oku

Gizlilik ve Çerez Politikası