Araştırma-Eleştiri-İnceleme

Suzel Fuzeau – Braesch – Astroloji

Astroloji herşeyden önce, akan zamanın ve doğadaki ritmlerin insan tarafından bilincine varılmasıyla bağlantılı olan uygarlığın bir verisidir. Tarihi 5000 yıldan fazla bir döneme yayılır ve evrimi hem zaman hem de coğrafya düzlemlerinde kesintisiz bir biçimde sürer.

Gökyüzünün gözlemi, Ay’m ya da Güneş’in, gezegenlerin ve yıldızların hareketlerinin öğrenilmesi, gündüz ve gecenin, mevsimlerin birbirini izlemesi, lnsan’ın düşünme biçimini çok erken etkilemiştir. Bu nedenle, astrolojik yapıdaki çeşitli uzay-zamansal (spatio-temporel) sistemler, Mısır, Hint, Helenistik, Çin ya da Maya gibi çok sayıda uygarlığın gelişimi sırasında ortaya çıkmıştır.

Burada yalnızca, Mısır, Mezopotamya, Yunan geleneklerinden doğan Batı astrolojisi incelenecektir. Bu küçük kitap, astrolojiyi tarihsel olarak betimleyici temeller üzerine yerleştirerek, onun elde bulunan nesnel unsurlarını biraraya getirmeyi amaçlamaktadır.

Bununla birlikte, ana çizgilerini ve esas içeriğini önceden belirlemeden, astrolojiyi ciddi bir biçimde incelemek bize mümkün gelmedi. Bu bedenle, kitabın ilk bölümünde, günümüzde genel kabul gören astroloji tekniklerinin bileşenlerini sunmaya kendimizi zorunlu hissettik.

Bu yol bize astroloji sözcüğünün geniş kullanım alanı ve herkesin kafasındaki neredeyse paradoksal büyük belirsizlik nedenleriyle, gerekli göründü. Bu yolla, tarihle ilgili üç bölüm boyunca astrolojinin kökenini daha iyi anlayabilir ve Babil’den günümüze dek gelen unsurlarının gelişimini ve serüvenini daha iyi izleyebili- riz.

Böylece, iyi tanımlanıp, tarih içinde· konumu belirlendikten sonra, beşinci bölümde astroloji ve modern bilimi karşılaştırmak mümkün hale gelir: çetrefilli ve güç bir sorun. Sorunu önce, olabilecek en nesnel biçimde, en belirgin olgularıyla incelemeye başlayacağız. Not: Metinde köşeli parantez içindeki sayılar sondaki bibliyografyaya gönderme yapmaktadır.

Bibliyografya kitapta doğnıdan kullanılan eserleri içerir. Günümüzde genel olarak kabul edilen biçimiyle Batı astrolojisinin tekniğini çizgileriyle bilmek sonraki bölümlerin konusunu oluşturacak olan tarihinin ve bilimlerle ilişkisinin iyi anlaşılması için zorunludur.

Burada, Larousse de 1′ Astrologie sözlüğünde bulunan terimleri kullandık.[1] Bireyin doğum ya da gökyüzü haritası, horoskop, lngilizcc nativity ya da birth chart, tüm astrolojinin temelidir; hu konuyla ilgili yöntemler, çeşitli tekniklerin ve yorumlama alanlarının bir iizetinin ardından sunulacaktır.[2,3,4,5,6,7] !.Zodyak 1’amm.- Zodyak, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 18° genişliğinde, içinde Güneş’in ve gezegenlerin döndüğü bir gökkubbe kuşağıdır.

Ekliptik, dünyamızdan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Güneş’in Yeryüzü çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka binıey değildir; diğer hir deyişle yer-merkezli sistemin bir verisidir.

Ekliptik düzlemi, günümüzde, gök ekvatoruna göre yaklaşık 23° eğilimli durumdadır ve onu, adları ekinoks olan iki noktada keser; ilkbahar ekinoksu ya da “Koç’un ilk noktası” (ilkbahar noktası) ve sonbahar ekinoksu.

Ekliptik üzerindeki yıllık dolanımı sırasında Güneş, günde yaklaşık bir derece ilerleyerek (yılda 360°) zodyağın 12 burcundan geçer. Oysa, çok iyi bilinmektedir ki Güneş’in zodyağın 12 burcu çevresindeki görünür hareketini yaratan, gerçekte Dün-ya’nın Güneş çevresindeki dönüşüdür. (Tablo 1 ve şekil l)

BİRİNCİ BÖLÜM
BATI ASTROLOJİSİ TEKNİGİNİN
GENEL BiLEŞENLERİ
Günümüzde genel olarak kabul edilen biçimiyle Batı astrolojisinin tekniğini çizgileriyle bilrnek sonraki bölümlerin konusunu oluşturacak olan tarihinin ve bilimlerle ilişkisinin iyi anlaşılması için zorunludur. Burada, Larousse de l’Astrologie sözlüğünde bulunan terimleri kullandık.[!] Bireyin doğum ya da gökyüzü haritası, horoskop, İngilizce nativity ya da birth -chart, tüm astrolojinin temelidir; bu konuyla ilgili yöntemler, çeşitli tekniklerin ve yorumlama alanlarının bir özetinin
ardından sunulacaktır.[2,3,4,5,6, 7]

I. Zodyak
Tanım.- Zodyak, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukan ıs· genişliğinde, içinde Güneş’in ve gezegenlerin döndüğü bir gökkubbe kuşağıdır. Ekliptik, dünyamızdan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Güneş’in Yeryüzü çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka birşey değildir; diğer bir deyişle yer-merkezli sisternin bir verisidir.
Ekliptik düzlerni, günümüzde, gök ekvatoruna göre yaklaşık 23• eğilimli durumdadır ve onu, adları ekinoks olan iki noktada keser; ilkbahar ekinoksu ya da “Koç’un ilk noktası” (ilkbahar noktası) ve sonbahar ekinoksu.
Ekliptik üzerindeki yıllık dolanımı sırasında Güneş, günde yaklaşık bir derece ilerleyerek (yılda 360.) zodyağın 12 burcundan geçer. Oysa, çok iyi bilinmektedir ki Güneş’in zodyağın 12 burcu çevresindeki görünür hareketini yaratan, gerçekte Dünya’nın Güneş çevresindeki dönüşüdür. (Tablo 1 ve şekil 1)

Tablo l
Zodyağın 12 Burcu, boylamları ve yaklaşık tarihleri.
Burç Boylam Tarihler
1. Koç 0-30′ 21 Mart-20 Nisan
2. Boğa 30-60′ 21 Nisan-20 Mayıs
3.lkizler 60-90′ 21 Mayıs-21 Haziran
4. Yengeç 90-120′ 22 Haziran-22 Temmuz
5. Aslan 120-150′ 23 Temmuz-22 Ağustos
6. Başak 150-180′ 23 Ağustos-22 Eylül
7. Terazi 180-210′ 23 Eylül-21 Ekim
8. Akrep 210-240′ 22 Ekim-20 Kasım
9. Yay 24’0-270′ 21 Kasım-19 Aralık
10. Oğlak 270-300′ 20 Aralık-19 Ocak
11. Kova 300-330′ 20 Ocak-18 Şubat
12. Balık 330-360′ 19 Şubat-20 Mart
Zodyağın 12 burcu Antik Çağ’da görülüp tanımJanan 12 sabit takımyıldıza karşılık gelir ve bunlar,
o dönemdeki adlannı korurlar: boy]amlan, Koç’un ilk noktasından (= o· Koç’tan 360. Bahk’a) yola çıkarak geleneksel olarak belirlenmiş, Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık.

1
Gerçekte, Koç’un ilk noktası, ” ekinokslann devinmesi” olayına yolaçan dünya ekseninin ağır hareketi sonucunda kesintisiz olarak yer değştirir.
Böylece Koç’un ilk noktası zodyak üstünde, 72 yılda yaklaşık 1 • geriye gider: Zodyak burçlarının ve takımyıldızıann üstüste gelmesi her 26.000 yılda bir  yinelenir ve her 2160 yılda bir, bir burcun takımyıldızlar ve zodyak arasında kayarak yer değiştirmesi sözkonusu olur.

2
(1) Latince’de aries, taurus, gemini, cancer, lio, virgo, /ibra, scorpius, arceteneus, caper, amphora, pisces- bu adlar, bazen onları zodyaktan ay ırabilmek için takımyıldızlariçin kullanılırlar.

 

Yazar

BENZER İÇERİKLER

Hasan Âli Yücel – Türk Edebiyatına Toplu Bir Bakış

Editor

Reklam Kültür Toplum

Editor

Necip Fazıl Kısakürek – Doğru Yolun Sapık Kolları

Editor
Yükleniyor....

İnternet sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz ve internet sitemize yapacağınız ziyaretleri kişiselleştirebilmek için çerezlerden faydalanıyoruz. İstediğiniz zaman çerez ayarlarınızı değiştirebilirsiniz. Kabul et Daha fazla oku

Gizlilik ve Çerez Politikası