Kişisel Gelişim

Kesintisiz Öğrenme

kesintisiz-ogrenme-kapak

Ömrümüzün dörtte biri okul hayatında, dörtte üçü hayat okulunda geçiyor. Hayat okulunda en çok lazım olan bilgileri okul hayatında öğrenemiyoruz. Okulda okumayı öğreniyoruz ama öğrenmek üzerine pek bir şey okumuyoruz. Bu yüzden öğrenirken sıkılıyor, bunalıyor, derslerde başarısız oluyoruz.
Şimdi öğrenmeyi yeniden öğrenme zamanı!
Daha hızlı, daha kolay ve daha kalıcı bir şekilde öğrenmeyi öğrenebiliriz.
Doğru metotlarla hafızamızı güçlendirip zihnimizi ceviklestirebiliriz.
Beyin becerilerimizi geliştirerek, bilgiye dayalı başarıların efendisi olabiliriz.
Bu kitap, başarılı öğrenmek ve öğrenerek başarmak için metotlar anlatıyor. Hayat amaçlarınızı gerçekleştirmek için, güçlü öğrenme teknikleri sunuyor. Öğrenme doğuştan gelen eşitsizlikleri kapatan en büyük fırsat eşitliğidir. Bilginin gücüyle, hem dünyamızı hem de dünyayı değiştirebiliriz.

Öğrendiklerimizin %80’ini 24 saat içerisinde unuturuz.
Üniversiteyi bitirdikten sonra her yıl mesleki bilgimizin %10’unu
kaybederiz.
Öğrenme akıntıya karşı yüzmek gibidir, ilerlemezseniz gerilersiniz.

KESİNTİSİZ ÖĞRENMENİN YANKILARI
“Özgün kaynakların pek az olduğu bir alanda, hem öğrenmeyi yeni yeni Öğrenen gençlere, hem de yaşam boyu öğrenme kavramını içine sindirmek isteyen her kesimden insana, derli toplu bir çalışma sunan, genç seminer yönetmeni Mümin Sekman’ı, bu ikinci kitabından dolayı da kutlamak gerekiyor.”
LÜTFÜ TINC Hürriyet Gazetesi insan Kaynakları Eki

“Amerikalı Dale Camegie’nin, 1920’li yıllarda yazdığı basarı dizilerinden sonra, simdi de günümüz şartlarına göre, Türkiye’de bastırılan yeni kitaplar büyük İlgi görüyor. Araştırmacı Mümin Sekman’ın hazırladığı kitaplarda, başarının ve öğrenmenin Formülleri anlatılıyor”
ALI TATLI Türkiye Gazetesi Kültür-Sanat Sayfası

“Öğrenmenin amaç degil araç olduğunu bilmek önemlidir. Öğrenmek için öğrenirseniz, sahip olduğunuz en iyi mezarlık kütüphaneniz, sahip olduğunuz en iyi kütüphane ise mezarlığınız olur.” Meraklılarına.
Aktüel Dergisi

KİTABIN KİMLİĞİ
Amacımız; İmkansızı mümkün,
Mümkünü kolay. Kolayı da
Zarif ve zevkli yapmanın yollarını bulmaktır. Dr. Feldenkrais
Bu kitap bilgi, öğrenme başarı üçgeninde, bir insanın neyi, nasıl yapması gerektiğini anlatır. Ana düşünce “Başarılı bir biçimde öğrenebilir, iyi öğrenerek de daha çok başarılı olabiliriz” şeklindedir. Bundan dolayı kitapta, nasıl başarılı bir biçimde öğrenebileceğimiz ve öğrenme gücümüzü kullanarak nasıl başarılı olabileceğimiz açıklanmıştır. Başka bir ifadeyle bilgi öğrenme sanan ve bilgiyi kullanma sanatı incelenmiştir.
Birinci bölümde öğrenmenin nasıl öğrenilebileceğini, ikinci bölümde insanın nasıl öğrendiğini, üçüncü bölümde ruhsal durumun nasıl öğrenmeye müsait hale getirilebileceğini, dördüncü bölümde başarılı öğrenme için kullanılabilecek teknik ve stratejileri, beşinci bölüm de, pratik öğrenme straiejilerini, altıncı bölümde ise, okul hayatını bitirip hayat okulunda okuyanların, yaşadıkça öğrenmelerini (hayat boyu öğrenme) sağlayacak sirateiUere yer verilmiştir.
Kitabın iki anahtar kelimesi, öğrenme ve başarıdır. Başarılı öğrenin, öğrenerek başarın. Başardıkça daha çok şey öğreneceksiniz, öğrendikçe daha çok şey başaracaksınız.
Ana Mesajları Ne?
Bu kitabın lemel tezlerinden biri şudur; başarılı bir öğrenme % 50 moral güce, % 50 ise teknik bilgiye bağlıdır. Başka bir ifadeyle başarılı öğrenme, % 50 uygun duygusal duruma, % 50 ise nasıl başarılı bir şekilde öğrenileceğini bilmeye bağlıdır.
Kitabın vermek istediği diğer mesajlar şöyle özetlenebilir:
•   Bir insan bir şeyi basara biliyorsa, bunu herkes öğrenebilir.
•    insanlar başarılı olmak için gerekli iç potansiyel kaynaklara sahiptir.
•   Beyin gücünü kullanarak başarılı olmanın yolu, öğrenmeyi öğrenmek ve “nasıl başarılı olunabileceğini” öğrenmekten geçer.
•   Bakmak ile görmek farklıdır. Göz kişinin bildiğini görür.
•   İnsanlar bir şey yapmaya karar verirken, algılayabildikleri (bilgi ve tecrübe repertuarı) arasından en iyisini seçerler.
•    Hayatla işe yarayan her bilgi değerlidir.
•    Önemli olan bir insanın sahip olduğu bilginin miktarı değil, o bilgilerin kalitesi ve ne işe yaradığıdır.
•    Eğer insanlar öğrenirken eglenebilirlerse, öğrenmek için daha çok vakil ayıracaklardır.
•   Bir kişinin öğrenmeye yönelik tutumu, bildiği öğrenme tekniklerinden daha fazla öğrenme verimini etkiler.

•   Önemli olan ne kadar süre ders çalıştığınız değil, nasıl ders çalıştığınızda.
•   Öğrenme bir tekniktir ve her teknik gibi öğrenilebilir.
•   Her başarının arkasında özel bir bilgi vardır. Bu “nasıl başarılacağının bilgisi” de her bilgi gibi öğrenilebilir. Başanlı olmak öğrenilebilir.
Kimler için? Amaç Ne?
Bu kitap okul hayatı devam eden öğrencilere ve okul hayatını bitirmiş, hayat okulunda okuyan yetişkinlere NEYİ, NİÇİN, NASIL öğrenmeleri gerektiğini anlatmak için yazıldı.
Amaç beyin gücünü kullanmayı bilen, bilginin bir güç olduğunu anlamış, neyi nasıl yapacağını bilen, bilmesi gerekeni en iyi şekilde nasıl öğrenebileceğini bilen, beyninden bilgiyi, kalbinden sevgiyi eksik etmeyen insanlar yetiştirmektir.
Bir diğer amaç ise, kütüphaneden hiçbir ücret ödemeden aldığı bilgiyi, işleyip, ürüne dönüştürdükten sonra, mahallesinde veya işyerinde satarak, kazandığı parayı bankaya yatırıp bir gelir yaratmak isteyenlere yol göstermektir. Bunu başarmak için bu kitapta açıklanan “bilgi girişimcisi” kavramını anlamak ve denemek iyi bir başlangıçtır.
Asıl amaç okuyucuyu, daima neyin, nasıl yapılabildiğini öğrenen “melodik bilgi avcısı” yapmaktır.

İÇİNDEKİLER
Önsöz.
BİRİNCİ BOLÜM Öğrenmenin Gücü: Öğrenme Nasıl Öğrenilir?
Bilgi sizsiniz!.
Öğrenmeyi öğrenmek nedir?
Niçin öğrenmeyi öğrenmeliyiz?
Başarılı öğrenmenin “sihirli formülü” nedir?.
İKİNCİ BÖLÜM Beyin Gücü: insan Nasıl Öğrenir?
İnsan nasıl öğrenir?.
Öğrenmenin aşamaları.
İçinizdeki devi kullanma kılavuzu
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Moralin Gücü: Öğrenmeye Uygun Psikolojik Durum Nasıl
Oluşturulabilir?
Beyni öğrenmeye> hazırlamak
Hayat amaçlarımızı nasıl belirleyebiliriz?.
İç disiplini geliştirmek.
DÖRDÜNCÜ BOLÜM: Tekniğin Gücü: Başarılı Öğrenmenin Teknikleri Nelerdir?
En yaygın öğrenme yolu: Okumak.
Okumada hız faktörü.
Kim korkar soyut ve yabancı kelimelerden!
En kolay öğrenme yolu: Dinlemek.
Metafor öğrenme
Akrostiş kullanarak unutmayı unuıun!.
Hızlı, kolay ve iyi anlamak için neler yapmalı? .
Bilgiyi beyne kazımanın yolu: Hafıza küpleri.
beşinci bölüm
Tecrübenin Gücü: Pratikte Kullanılan, Denenmiş Öğrenme Stratejileri
Pratik öğrenme notları: Nasıl ders çalışmalıyız?.
ALTINCI BÖLÜM Yaşadıkça Öğrenme: Hayat Boyu Öğrenme ve Hayatı Okuma Kılavuzu
Bakmak ve görmek
Eğer bir insan bir şeyi başarabiliyorsa
bunu herkes öğrenebilir.
Bilgi akar Türk bakar!
Girişimci öğrenme.
İnsanlar algılayabildikleri
arasından en iyisini seçerler.
Öğrenerek başarı modeli:
Öğrenerek başarmak, başardıkça öğrenmek
Kaynakça

ÖNSÖZ
Bu kitabı okunmaya değer yapan nedir? Bir kitabın hedef kitlesinin ihtiyacım karşılama düzeyi onun değerini belirler. Bu kitap kimler için ve niçin yazıldı? Bu kitap lise öğrencileri, üniversite adayları, üniversite öğrencileri ve gündelik hayatın koşuştumıalanna rağmen, hala kitap okumayı becerebilenler için yazıldı.
Benim hayat amacım, Dr. Feldenkrais gibi, imkansızı mümkün, mümkünü kolay, kolayı da sarif ve zevkli yapmanın yollarını bulmak. Ben insan hayatını kolaylaştıran teknolojilerin peşindeyim. Bu kitapta, öğrenme teknikleri ile ilgili yeni ve faıklı teknikleri sizlerle payiaşmak isledim.
Öğrenmeyi öğrenme ile ilgili verdiğim seminerler, yaptığım araştırmalar ve konuştuğum insanlar, benim şu üç gerçeğe inanmama sebep oldular. Bunlar;
1)     Eğer bir insan bir şeyi başarmışsa özel bir şeyler bildiği içindir. Dolayısıyla eğer bir insan bir şey başarmışsa, benim ondan öğrenmem gereken bir şeyler var demektir!
2)     Yapmak için olmak, olmak için de dolmak gerekir. Dolmak için yanımızdan 3K’yi eksik etmemeliyiz. Bunlar; Kalem, Kağıt ve Kitaptır.
3)     Dünya bilgi ekonomisine doğru yöneliyor. Bu durum da doğal bir fırsat eşitliğini beraberinde getiriyor. Artık üniversite eğitimini tamamlamış bir insan, kütüphaneden aldığı bilgileri işleyip, satılabilir ürünlere dönüştürdük-
ten sonra işyerinde, mahallesinde ve hatla semi pazarında satarak para kazanabilir. Kazandığı bu paralan bankaya yatırarak bir servet yaratabilir.
Kitabın, hayalınızın yönünü ve yollarını bulmanızda size yardımcı olacağını umuyorum. Kitabın bunu başarabilmesi için, sonuna kadar okunması ve içindeki uygulamaların yapılması gerektiğini hatırlatıyorum.
Okuma hakkında yazılmış bir kitabı “doğru okumak” için ne yapmanız gerekir? Eğer bir kitabı ilk defa okuyacaksanız, lütfen doğru zamanı ve uygun duygusal durumu seçin. Çünkü, bir kitabı ilk okuduğunuz andaki duygularınızı o kitaba yüklersiniz. Bu anlamda, sahip olduğunuz her kitabın, iyi ya da kötü bir duygusu vardır sizde. Kitabı her okuyuşunuzda, hatta her görüşünüzde o duyguyu yaşarsınız. Bu dinlediğimiz bazı şarkıların, o şarkıları ilk dinlediğimiz anda yaşadığımız duygulan, bize tekrar yaşatması gibidir. Peki bu “ilk duygu” nasıl oluşur?
Bir kitabı ilk okuduğunuz andaki duygusal durumunuz, okuduğunuz kitabın anlattıkları kadar önemlidir. Çünkü, kitapta anlatılanlan, kitabı okurken içinde bulunduğunuz durumun etkisine bağlı olarak algılarsınız. Lütfen bu kitabı ilk okuyuşunuzu, kendinizi kötü hissettiğiniz bir zamanda değil, kendinizi çok iyi, canlı ve coşkulu hissettiğiniz bir zamanda gerçekleştirin. Eğer bu kitabı kendinizi çok canlı, enerjik, mutlu hissettiğiniz bir durumdayken okursanız, gelecekte kendinizi canlı, neşeli, coşkulu ve enerji dolu hissetmek istediğinizde bu kitabı okumanız yeterli olacaktır. Eğer kendinizi çok yorgun, bitkin ve karamsar hissettiğiniz bir zamanda bu kitabı okursanız, motive edici bazı bölümler sizin kötü nişlerinizi değiştirebilir, ancak teknik bilgi verilen kısımlar canınızın daha da sıkılmasına sebep olabilecektir.
Size önerim bir hafta sonunu “kendine yatırım günü” ilan edin. O gün iyi uyuyun, kimseye randevu da vermeyin. Sakin bir beyin ve coşkulu bir yürek ile kitabın başına geçin. Başından başlayın ve sonuna kadar gidin! öğrenme serüveninin coşkusunu yaşayın.
Fikirleriyle kişiliğime ve kitaplarıma önemli katkılarda bulunmuş olan Dr. Mehmet DEGİRMENCİ’ye, anlayışlılığı ve babacanlığı ile birçok konuda bana destek olan Sayın LÜTFÜ TUNÇ’a, gençlere ve öğrenme kavramına verdiği önemden dolayı Sayın Serpil GÜLEÇYÜZ’e, kitabın redaksiyonuna yaptığı katkılardan dolayı ÖZLEM HÜSEM VE ZEHRA BOYA-O’ya, kitabın hazırlanması sırasında 71 türlü takla atarak moral destek veren Sefa SEKMAN’a teşekkür etmeyi borç kabul ediyorum. Sizler iyi ki varsınız…

Mümin SEKMAN
Fenerbahçe / İSTANBUL

Başarılı Öğrenmek ve Öğrenerek Başarmak İçin Stratejiler
Bu kitap “bilgi, öğrenme, başarı” Üçgeninde bir insanın neyi, nasıl yapması gerektiğini anlatır. Ana düşünce “Başarılı bir biçimde öğrenebilir, iyi öğrenerek de daha çok başarılı olabiliriz” şeklindedir.
Birinci bölümde öğrenmenin nasıl öğrenilebileceğine, ikinci bolümde insanın nasıl öğrendiğine, üçüncü bölümde ruhsal durumun nasü öğrenmeye müsait hale getirilebileceğine, dördüncü bölümde başarılı öğrenme için kullarulabüecek teknik ve stratejilere, beşinci bölümde pratik öğrenme stratejilerine, altıncı bölümde okul hayatım bitirip hayat okulunda okuyanların, yaşadıkça öğrenmelerini (hayat boyu öğrenme) sağlayacak stratejilere yer verilmiştir.
Bu kitabın temel tezi şudur: Başarılı bir öğrenme, %50 oranında kendim uygun duygusal duruma getirebilme becerisine, %50 oranında ise nasıl başarılı bir şekilde öğrenileceğim bilmeye bağlıdır.Bu kitap okul hayatı devam eden öğrencilere ve hayat okulunda “okuyan” yetişkinlere neyi. niçin, nasıl öğrenmeleri gerektiğini anlatmak için yazıldı.

Yazar

BENZER İÇERİKLER

Hilmi Yavuz – Alafrangalığın Tarihi

Editor

Hakikatin Dengesi

Editor

BEYİN OYUNLARI

Editor
Yükleniyor....

İnternet sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz ve internet sitemize yapacağınız ziyaretleri kişiselleştirebilmek için çerezlerden faydalanıyoruz. İstediğiniz zaman çerez ayarlarınızı değiştirebilirsiniz. Kabul et Daha fazla oku

Gizlilik ve Çerez Politikası